PASLAUGOS

ŽEMĖS SKLYPŲ KADASTRINIAI MATAVIMAI

Žemės sklypų kadastriniai matavimai atliekami norint nustatyti tikslias žemės sklypo ribas, reikalingi atliekant daugelį juridinių veiksmų.

 Atlikus žemės sklypo kadastrinius matavimus būsite tikri, kad nesikeis Jūsų žemės sklypo plotas, nesikeis ribos. Išvengsite konfliktų su gretimų žemės sklypų savininkais.

Žemės sklypo kadastrinių matavimų kainą įtakoja bendra žemės sklypo situacija: plotas, ribos posūkių taškų skaičius, sklypo ribos konfigūracija, besiribojančių gretimų žemės sklypų skaičius, situacijos elementų kiekis sklype. Sužinokite kainą!

Norint užsisakyti žemės sklypo kadastrinius matavimus reikalingi šie dokumentai: preliminarus žemės sklypo planas, nuosavybės pažymėjimas.

TOPOGRAFINIAI PLANAI

Topografiniai planai atliekami prieš bet kokius projektavimo darbus. 

Topografiniame plane vaizduojami visi teritorijoje esantys situacijos elementai, taip pat antžeminiai bei požeminiai inžineriniai tinklai.

Topografinio plano kainą įtakoja matuojamos teritorijos plotas, teritorijos matavimo sudėtingumas (urbanizuota tai teritorija ar ne), taip pat teritorijoje esančių situacijos elementų kiekis. Sužinokite kainą!

Norint užsisakyti topografinį planą reikalingi šie dokumentai: matuojamos teritorijos vietovės schema.

 KONTROLINĖS GEODEZINĖS NUOTRAUKOS

Kontrolinės geodezinės nuotraukos atliekamos norint įteisinti naujus inžinerinius tinklus, inžinerinius statinius, įvairių paskirčių pastatus.

Kontrolinės geodezinės nuotraukos kainą įtakoja matuojamos teritorijos plotas, matavimo sudėtingumas (urbanizuota tai teritorija ar ne), įteisinamų inžinerinių tinklų, ar įvairių paskirčių pastatų ilgiai, kiekiai, plotai. Sužinokite kainą!

Norint užsisakyti kontrolinę geodezinę nuotrauką reikalingi šie dokumentai: naujai pastatytų objektų techniniai projektai.

NUŽYMĖJIMO DARBAI

Nužymėjimo darbai atliekami norint atstatyti sunaikintus žemės sklypų riboženklius, žymint projektinius taškus vietovėje.

Nužymėjimo darbų kainą įtakoja teritorijos, kurioje dirbama sudėtingumas (urbanizuota tai teritorija ar ne), taip pat vietovėje žymimų taškų ar objektų kiekis. Sužinokite kainą!

Norint užsisakyti nužymėjimo darbus reikalingi šie dokumentai: žemės sklypo planas, žymimų objektų techninis projketas.

DARBAI STATYBŲ AIKŠTELĖJE

Atliekame įvairius statybinius - geodezinius darbus pagal individualius užsakymus. Pastatų bei statinių ašių žymėjimas statybų aikštelėje. Deformacijų, nuosėdžių, nuokrypių stebėjimas statybų aikštelėje.

Statybinių - geodezinių darbų kaina priklauso nuo individualaus užsakymo.

Norint užsisakyti statybinius - geodezinius darbus reikalingi šie dokumentai: dažniausiai reikalingi statybų techniniai projektai. Sužinokite kainą!

KITI GEODEZINIAI DARBAI

Atliekame įvairius kitus geodezinius darbus pagal individualius užsakymus.

Ruošiame planus žemės sklypų naudojimosi tvarkos nustatymui, rengiame įvairius planus bei schemas teisminiams procesams.

Dėl individualių užsakymų prašome susisiekti.